Městský chudobinec

 • Description Jedna ze sociálně zaměřených městských institucí Vítkovic. Palácově utvářená jednopatrová stavba z režného cihelného zdiva na půdorysu H s čestným dvorem, mansardovou a polovalbovými střechami a s věží nad schodišťovou částí v zadním traktu středního křídla. To je rytmizováno 1+4+1+4+1 osami a ve střední části opatřeno cylindrickým rizalitem hlavního vstupu. Fasády jsou zdobeny omítanými prvky. Vnitřní dispozice je trojtraktová se střední chodbou. Příklad sociální výstavby mladého města, odpovídající firemnímu stylu Vítkovických železáren v intencích neobiedermeieru a pozdní secese. Nyní dům s pečovatelskou službou.
 • Year 1914–1915
 • Top 111 ne
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.807982
 • Longitude 18.270266
 • Address Lidická 697/55, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek