Dívčí obecná a měšťanská škola / Základní škola

 • Description Již v roce 1843 zřídily železárny první školu pro děti zaměstnanců. Až do první světové války podporovaly školy především s německým vyučovacím jazykem. Dvoupatrová budova z režného cihelného zdiva na půdorysu ve tvaru E je zastřešená sedlovými, po stranách zvalbenými střechami. Hlavní průčelí v celkové skladbě os 2+3+5+5+5+3+2 je zdobeno štukovými figurálními i vegetabilními reliéfy, v trojúhelníkovém štítě motivem akantu. Boční rizality jsou zvýrazněny věžemi a v přízemí valeně zaklenutými portiky se vstupy k dvojramenným schodištím. Ve východním křídle je umístěna tělocvična. Dispozice je dvojtraktová, vně jsou orientovány učebny a kabinety, do dvora chodby. Klasicizující architektura pozdní secese.
 • Year 1913–1914
 • Top 111 ano
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • Latitude 49.812877
 • Longitude 18.270459
 • Address Halasova 301/26, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek