Tělocvična v ulici 1. máje

 • Description Posilování tělesné kondice a hygieny se stalo součástí programu Nových Vítkovic. Samostatně stojící budova z režného cihelného zdiva na kamenné podezdívce, v meziválečné době spojena přístavbou se sousedním hotelem. Vstupní jednopatrová část s uličním průčelím o poměru 1+3+1 os, je členěna středním mělkým rizalitem s osově umístěným vchodem, v patře se sdruženým oknem a trojúhelníkovým štítem, zdobeným vyřezávanými krakorci a akantovou mřížkou. Střední část s plochostropým sálem tělocvičny je přízemní s rozměrnými okny. Římsy jsou z tvarovek dotvářeny zubořezem. Příklad historismu, inspirace ranou renesancí.
 • Year 1891
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • Latitude 49.815941
 • Longitude 18.265524
 • Address 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek