Závodní hotel / Rotschild Palace

 • Description Hotel sloužil k ubytování významných návštěv, obchodních partnerů, ke slavnostem a k hudebním, divadelním aj. představením. Převážně jednopatrová stavba obdélného půdorysu na nároží hlavního náměstí. Hlavní, symetrické průčelí do náměstí je rytmizováno v poměru 2+2+1+2+2 mělkými rizality. Je završeno štítem s volutovými křídly. Boční průčelí do Ruské ulice je podélné s rytmem 1+2+1+1+2+1+2+1/3+2, uvozené dvojicí mělkých rizalitů a s dvěma štíty. Uprostřed dispozice se nachází bazilikálně utvářený sál s jevištěm, prosvětlený sdruženými okny u stropu a od postranních prostor oddělený sloupy s ionskými hlavicemi.
 • Year 1885–1886
 • Top 111 ano
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • Latitude 49.815030
 • Longitude 18.266200
 • Address Mírové nám. 160/2, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek