Nové Vítkovice

 • Description Projekt průmyslové osady nazvané Nové Vítkovice začal vznikat po nástupu Paula Kupelwiesera, syna vídeňského malíře a profesora na tamní Akademii Leopolda Kupelwiesera, na pozici generálního ředitele Vítkovického horního a hutního těžířstva v roce 1876. Záměrem bylo nabídnout vyšší standard bydlení a služeb a zajistit tak železárnám spolehlivé pracovníky. Neznáme autory regulačního plánu roštového systému pravoúhle se křížících ulic a některých staveb, ale dle vzpomínek Paula Kupelwiesera našel mezi spolupracovníky schopné projektanty, například dosud anonymního H. Heindla. Řadu staveb navrhl stavitel Hans Ulrich. Během Kupelwieserova působení zde projektoval i vídeňský August Kirchstein, asi ne bez souvislosti s vazbami na vídeňskou Akademii. Tehdy vzniklý firemní styl, pro který bylo typické režné cihelné zdivo, se uplatňoval v různých modifikacích historismu a secese až do počátku 20. let minulého století.
 • Year 1876–1914
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • Latitude 49.815148
 • Longitude 18.266822
 • Address Ruská 99/44, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko