Nájemní dům s lékárnou U Orla

 • Description Dvoupatrový dům na půdorysu L s výpravně provedeným nárožím a s cylindrickým schodišťovým rizalitem do zahrady. Nároží je zdůrazněno valeně vyklenutým štítem s termálním oknem a s nápisem LÉKÁRNA U ORLA. V plochách parapetů oken druhého patra jsou umístěny figurální reliéfy s polopostavami Asklépia, Hygie a uprostřed orla, signované Štípek. Dům, příklad dekorativismu 20. let, dokládá podobu jinak zničené řadové zástavby u svinovského železničního nádraží. Ta se rozkládala směrem k Opavské ulici, nacházející se původně blíže nádraží než jsou dnešní Svinovské mosty.
 • Year 1924–1925
 • Top 111 ne
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.821984
 • Longitude 18.209466
 • Address Peterkova 370/10, 721 00 Ostrava-Svinov, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13232703&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 51178/8-4046
 • foto: Roman Polášek