Bytový dům s polyfunkčním parterem Městská brána

 • Description Na mírně zakřivené obdélné parcele postavený šestipodlažní dům vymezuje prostor mezi kostelem a průrazem spojky mezi Sokolskou třídou a Havlíčkovým nábřežím, zřízeným po demolicích starší zástavby v 90. letech minulého století. Dům se pojí k sousednímu objektu, v němž sídlí Telepace, v návaznosti na torzo městských hradeb, stojících za presbytářem kostela sv. Václava. Proto dostal objekt název Městská brána nebo též Ostravská brána. V jeho sousedství totiž probíhá Kostelní ulice, která ve středověku tvořila hlavní spojnici mezi náměstím a bránou směřující k brodu přes řeku Ostravici. Pro potvrzení své pozice architekti dům u nároží zformovali do podoby výrazně přestupující konzoly, kryjící terasu pro případnou provozovnu. Krátkou chvíli zde fungovala kavárna. Fasády domu mají šedý obklad ze speciálních desek, doplněný červenými akcenty a lodžiemi s francouzskými okny. Dům představuje příklad minimalistické architektury se strukturálně pojatými fasádami, inspirovaný příklady nové moderní západoevropské architektury. Jeho architekti realizovali v Ostravě víc projektů a jsou autory vítězného návrhu na novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny, známého pod přezdívkou „Černá kostka“.
 • Year 2006–2009
 • Top 111 ano
 • Epoch 2001–2010
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.835884
 • Longitude 18.295887
 • Address Biskupská 3330/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek