Kamenná sýpka

 • Description Ze starší zástavby hospodářského dvora se zachovala nejvíce kamenná sýpka obdélného půdorysu. Sedlová střecha, krytá šindelem, má ostrý sklon a námětek. Uliční průčelí je zdůrazněno dvojicí mohutných opěráků a rytmizováno úzkými větracími otvory a okénky, v západním průčelí by vytvořen nový vjezd. Sýpka ve východní části obsahuje v suterénu valeně zaklenutou prostoru a v přízemí nad ní malou obytnou místnost s hřebínkovými klenbami s výsečemi. Na východní straně se k sýpce pojí do svahu zasazený zděný klasicistní dvoupodlažní dům z počátku 19. století, v suterénu i v přízemí zaklenutý pruskými plackami.
 • Year 18. století, počátek 19. století
 • Top 111 ano
 • Epoch 18. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.814528
 • Longitude 18.195615
 • Address Nad Porubkou 1190/1C, 721 00 Ostrava-Svinov, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13068705&action=element&presenter=ElementsResults
 • foto: Roman Poláše