Lihovar

 • Description V sousedství dráhy Vídeň – Krakov a svinovského mlýna, zbořeného při výstavbě dálnice, založil roku 1899 Wilhelm Grauer z Opavy lihovar, rozšiřovaný až do počátku první světové války. Dominantu tvoří historizující vícepatrový zděný objekt, původně určený pro hlavní část technologického procesu, zdobený kombinací lizénových rámů z režné cihly, omítaných ploch a segmentově ukončených oken. Budova je završena atikami v podobě neogotického cimbuří. V sousedství stojí kotelna s cihelným komínem. V přímém sousedství se nachází malá obytná kolonie pro zaměstnance továrny s novogotickým jednopatrovým obytným domem a menšími řadovými domky.
 • Year 1899
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.814210
 • Longitude 18.211381
 • Address Luční 194/9, 721 00 Ostrava-Svinov, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13055930&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 102914
 • foto: Roman Polášek