Železniční nádraží Ostrava-Svinov

 • Description Jednopatrová pozdně klasicistní budova zůstala zachována jako nižší křídlo v severní části výpravny. V roce 1895 bylo na jižní straně vystavěno vyšší pozdně historizující křídlo s mansardovou střechou, s novorenesančními průčelími a dvoupodlažními vestibuly. Od 50. let 20. století se uvažovalo o zboření objektu. Nedávná rekonstrukce a dostavba zachovala hodnotné části. Nová odbavovací hala dostala podobu high-tech s transparentními skleněnými fasádami, jimiž se otevírá pohled na historickou část budovy. Součástí je V. Filandrem navržené náměstí s nástupišti veřejné dopravy a s budovou městského infocentra s cihelným obkladem fasád.
 • Year 1846–1847, 1895, 2000–2007
 • Top 111 ano
 • Epoch 1. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.821361
 • Longitude 18.209493
 • Address Peterkova 107/16, 721 00 Ostrava-Svinov, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13231848&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 49797/8-3977
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek