Radnice Slezské Ostravy

 • Description Městys Polská Ostrava usiloval kolem roku 1900 o novostavbu radnice, neboť úřady sídlily v novobarokně přestavěném nevelkém jednopatrovém domě. Na základě soutěže byl vybrán návrh Viktorina Šulce, posléze přepracovaný vedoucím zdejšího stavebního úřadu Jaroslavem Volencem a stavitelem Josefem. Vysloužilem. Budova je v exteriéru příkladem pozdní recepce české novorenesance s volutovými štíty a s nárožní věží, osazenou zvonovou helmicí. V interiéru se nachází tříramenné schodiště do patra a arkády se sloupy. V patře je bývalý sál obecního výboru se secesní štukovou výzdobou a kovovými, bohatě řešenými secesními lustry.
 • Year 1910–1913
 • Top 111 ano
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.837303
 • Longitude 18.298311
 • Address Těšínská 138/35, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13229517&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 31760/8-2385
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek