Vodárenská věž

 • Description Věžová polyfunkční stavba oktogonálního půdorysu představuje lokální dominantu. Ze severní strany je k hmotě připojena hranolová věž, završená rozhlednou. Ze strany ulice je v opěrné zdi osazena kašna s keramickým reliéfem Žena nad pramenem od Stanislava Suchardy, shodná s reliéfem prostějovského Národního domu. Horní podlaží bylo původně z hrázděného zdiva, kde se nacházel zásobník na vodu, nyní opláštěno dřevem. Věž představuje jednu z prvních konverzí technické památky v bývalém Československu na bar Vyhlídka se saunou. Rekonstrukce nebyla nikdy zcela dokončena, bar zanikl. Secesní industriální architektura.
 • Year 1908–1909
 • Top 111 ano
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.842838
 • Longitude 18.304362
 • Address Nejedlého 1844/14, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13062298&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 11883/8-3202
 • foto: Roman Polášek