Slezskoostravský hrad

 • Description Hrad byl založen Piastovci na ochranu hranice na řece Ostravici. Na české straně obdobnou úlohu plnil hrad Landek. Později přešel slezskoostravský hrad do držení zdejších významných rodů, od počátku 18. století až do roku 1945 jej vlastnil rod Wilczků. Původní gotické jádro hradu v podobě předpokládané obranné věže bylo rozšířeno v 15. a 16. století, kdy vznikla dosud dochovaná průjezdní brána. Od 18. století zde bylo převážně sídlo úřadů a bydlení. V důsledku těžby uhlí hrad poklesl téměř o dvě desítky metrů. Postupem času se z něj stala zřícenina. Od 90. let minulého století probíhá postupná obnova, ale současně výrazné přizpůsobení turistickému průmyslu.
 • Year od 13. století
 • Top 111 ne
 • Epoch 13. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.830355
 • Longitude 18.300280
 • Address Hradní 1/10, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13230348&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 37050/8-233
 • foto: Roman Polášek