Hasičské muzeum města Ostravy

 • Description Provedena náznaková rehabilitace uličního průčelí v intencích vegetabilní secese. Zachováno dvojkřídlé schodiště do patra a štuková výzdoba interiérů. V přízemí se nachází výstavní hala pro kolovou techniku, v patře pro exponáty z dějin hasičských sborů. K dvornímu průčelí je přistavěno nové transparentní křídlo o třech osách v přízemí a o jedné na střed umístěné ose v patře. Tento střední blok na železobetonových pilířích je předsazen před úroveň přízemí. Po jeho stranách jsou umístěny malé terasy na jednopodlažních částech přístavby, uvnitř je vřetenové schodiště a skluz do přízemí. Fasádu přístavby tvoří plechové žaluzie.
 • Year 1905, 2003–2005
 • Top 111 ano
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Přívoz
 • Latitude 49.852053
 • Longitude 18.273324
 • Address Zákrejsova 53/3, Přívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek