Nájemní dům na nám. Svatopluka Čecha 596/4

 • Description Nárožní dvojkřídlý a dvoupatrový dům se zvalbenou střechou a s oválným arkýřem na nároží. Hlavní průčelí má asymetrickou kompozici, tvořenou postranními mělkými rizality v poměru 2+3+1 os. V segmentově klenutém průjezdu jsou zachována secesní dřevěná vrata s kováním. Nad průjezdem se nachází balkon s vegetabilně zdobenými kovovými konzolami a zábradlím. V průčelí patra je mělký figurální reliéf s datací 1903. Přízemí je zdobené palmetovými motivy, pod korunní římsou běží pás dekorativní výzdoby ve formě vavřínových věnců a festonů. Dům korunují segmentové štíty nad bočním rizalitem a nad nárožím. Příklad vegetabilní secese.
 • Year 1903
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Přívoz
 • Latitude 49.850832
 • Longitude 18.272407
 • Address nám. Svatopluka Čecha 596/4, Přívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13229318&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 29967/8-3032
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek