Nájemní dům Antonína Lhoty

 • Description Dvoupatrový dům se sedlovou střechou v řadové zástavbě severozápadní strany náměstí. Průčelí je členěno postranními mělkými rizality s poměrem os 1+3+1. Přízemí je členěno bosáží a prolomeno valeně zaklenutým vchodem a okny. Nad přízemím probíhá vegetabilně zdobený pás, tvořící parapet obdélných oken prvního patra s římsovými frontony. V druhém patře jsou okna valeně zaklenutá. Pod trojicí volutových štítů a vysazenou korunní římsou je vlys s datací a dekorativní výzdobou. Dispozice je dvoutraktová s dvojramenným schodištěm do pater. Jeden z mála místních příkladů české novorenesance.
 • Year 1898–1899
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Přívoz
 • Latitude 49.850656
 • Longitude 18.272391
 • Address nám. Svatopluka Čecha 516/3, Přívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13230083&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 34312/8-3031
 • foto: Roman Polášek