Nájemní dům C. Hitzigratha

 • Description Dvoupatrový obytný dům na půdorysu U v řadové zástavbě severozápadní fronty náměstí s kompozicí průčelí v rytmu os 1+3+1+3+1. Přízemí je zdobeno pásovou rustikou, v ose je prolomeno valeně zaklenutým průjezdem s původními secesními vraty. Od patra parter oddělují na krajích jednoosé rizality a mezi nimi průběžný balkon s vegetabilně tvarovaným kovovým zábradlím. Průčelí I. a II. patra rytmizuje vysoký pilastrový řád s hlavicemi se „stékajícím“ vegetabilním a historizujícím detailem. Jednoduchá korunní římsa s trojúhelníkovým štítem. Příklad vegetabilní secese s historizujícími prvky.
 • Year 1898–1899
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Přívoz
 • Latitude 49.850497
 • Longitude 18.272289
 • Address nám. Svatopluka Čecha 534/2, Přívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13229228&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 29685/8-3030
 • foto: Roman Polášek