Nájemní dům s lékárnou U Madony

 • Description Nárožní jednopatrový dvojkřídlý dům s věžovým arkýřem, završeným oplechovanou bání. Příklad novobaroka z první fáze výstavby nového centra Přívozu, kdy se budovaly jednopatrové domy. Poté následovala výstavba dvoupatrových budov. Dům se obrací do Nádražní ulice a náměstí průčelím se středním mělkým rizalitem o členění 1+3+1 os, v přízemí se širokým vstupem do lékárny. Průčelí do náměstí završuje segmentově členěný volutový štít a na něj navazující atika s malými štítky. Do ulice se obrací rozvolněnější průčelí s obdobným rytmem, ovšem převráceným, neboť průčelí uvozují jednoosé mělké rizality.
 • Year 1894–1895
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Přívoz
 • Latitude 49.849902
 • Longitude 18.272637
 • Address Nádražní 427/179, Přívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13229753&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 32404/8-3041
 • foto: Roman Polášek