Nájemní dům Felixe Neumanna

 • Description Řadový dvoupatrový dům hloubkové dispozice se sedlovou střechou a výrazně odlehčeným parterem s výkladci a středním zapuštěným vchodem do domu, odkud jsou přístupné prodejní prostory. Kordonová římsa nad parterem je zdobená motivem mořské vlny. Průčelí pater v rytmu os 2+1+2 je spjato vysokým pilastrovým řádem se stylizovanými hlavicemi. Střední osu zdůrazňují větší okna, v patře jsou v suprafenestře rohy hojnosti a o podlaží výše reliéf s motivem slunečnic. Segmentový štít je uvozen postranními pylony. Dvorní křídlo je spojeno s předním dvoupodlažním mostem s volným přízemím. Kvalitní příklad vegetabilní secese.
 • Year 1900
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Přívoz
 • Latitude 49.849871
 • Longitude 18.273463
 • Address Nádražní 561/175, Přívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13229338&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 30019/8-3038
 • foto: Roman Polášek