Nájemní dům Wilhelma Witteka

 • Description Nárožní dvoupatrový dům s druhotným podkrovím na trojúhelníkové parcele při vjezdu do Sittem regulovaného území. Hmota je zvýrazněna oválným nárožím, po stranách s arkýři, akcentovaným vysokým sloupovým řádem s ionskými hlavicemi a střechou ve tvaru kopule. Průčelí jsou rytmizována obdélnými okny s vzepjatými a římsovými frontony. Celkově má budova skladbu os v rytmu 1+4+1+3+1+4+1. Dispozice je dvojtraktová, schodiště trojramenné s kovovým zábradlím. Příklad novobarokní architektury, inspirované vídeňským prostředím, přizpůsobené neobvyklému tvaru pozemku.
 • Year 1898–1899
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Poruba
 • Latitude 49.849819
 • Longitude 18.275738
 • Address Nádražní 532/157, Přívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13230003&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 34260/8-3035
 • foto: Roman Polášek