Přívoz – regulační plán

 • Description Přívoz získal zprovozněním nádraží Severní dráhy Ferdinandovy roku 1847 na významu. Na základě nařízení zemské vlády, aby si obce pořizovaly regulační plány, obecní výbor oslovil Camilla Sitteho, aby vypracoval regulační plán nového centra nedaleko železničního nádraží. Zástavbu rozčlenil do bloků v kosočtverci s přeponou v podobě Nádražní ulice. Kolmo k ní vytvořil obdélné náměstí, do něhož ústí turbínovitě zakřivené ulice s průhledy na architektonické dominanty. Uskutečnil tak své ideje, které vyjádřil v knize Stavba měst podle uměleckých zásad (1889).V roce 2003 bylo území prohlášeno městskou památkovou zónou.
 • Year 1894–1895
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Přívoz
 • Latitude 49.850583
 • Longitude 18.272997
 • Address nám. Svatopluka Čecha 1-4, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=7665230&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 2416