Obytný blok Oblouk

 • Description První obvod Poruby se otevírá pompézní architekturou blokem zvaným Oblouk. Půlkruhová kompozice, složená z řadových domů, je prolomena valeně zaklenutou branou, směřující k tzv. Věžičkám a na západě segmentově zaklenutým menším průjezdem. Na jihozápadní straně vrcholí polygonální věží se stlačenou helmicí. Nad hlavní branou je umístěno figurální sousoší od Antonína Širůčka, které je svým civilistním vyzněním v protikladu s monumentálností celku. Sgrafita navrhli malířka Ehbergová a E. Šteflíček. Inspirováno budovou Hlavního štábu architekta Karla Ivanoviče Rossiho na Palácovém náměstí v Petrohradě z let 1819-1829.
 • Year 1952–1955
 • Top 111 ano
 • Epoch 1951–1960
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Poruba
 • Latitude 49.822922
 • Longitude 18.174071
 • Address U Oblouku 501/6, 708 00 Ostrava-Poruba, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13055784&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 102896
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek