Kostel sv. Mikuláše

 • Description Jednolodní orientovaná stavba s představěnou hranolovou věží, završenou oplechovanou bání, s přistavěnou kaplí, nyní sakristií za presbytářem a s přistavěným zázemím z doby normalizace. Původně v 16. století doložený kostel byl barokně přestavěn. V lodi se nacházejí plackové klenby a klenební pasy přecházejí do plasticky vyvedených pilířů s pilastry. Odsazený presbytář je zaklenut konchou. Po stranách jsou umístěny oratoře. V bývalé kapli sv. Antonína (nyní sakristie) se dovhobaly náhrobky ze 16. století. Interiér byl upraven v pokoncilním duchu. V okolí kostela existoval původně hřbitov, zrušený v polovině 20. století, východně od kostela stojí barokní fara.
 • Year od 16. století
 • Top 111 ne
 • Epoch 16. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Poruba
 • Latitude 49.824119
 • Longitude 18.166347
 • Address Klimkovická 58/30, 708 00 Ostrava-Poruba, Česko
 • foto: Roman Polášek