Obytné domy – okrsek K1 / Blok A

 • Description Výstavba Nové Ostravy začala v červnu 1952 výkopem základů bloku domů v bývalé farní zahradě, tedy někde nad dnešním Nábřežím SPB. V téže chvíli začala výstavba domů, které V. Hilský navrhl pro danou ulici. Domy v řadové zástavbě sestavil z typových sekcí T 52. Opatřil je v přízemí rustikou, portály zdobí domovní znamení dle motivů staré Prahy a fasády jsou v úrovni nejvyšších podlaží ozdobeny sgrafitovými obrazy na lidové motivy. Domy završují zvalbené střechy. Střední dům má střechu plochou, je opatřen atikou a v přízemí prolomen průchodem do nitra bloku.
 • Year 1952–1953
 • Top 111 ne
 • Epoch 1951–1960
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Poruba
 • Latitude 49.823385
 • Longitude 18.170316
 • Address nábř. Svazu protifašistických bojovník 443/10, 708 00 Ostrava-Poruba, Česko
 • foto: Roman Polášek