Zámek v Ostravě-Porubě

 • Description V polovině 16. století se v Porubě zmiňuje tvrz. Ta byla za Ondřeje Bzence z Markvartovic kolem roku 1573 renesančně přestavěna. Znak Bzenců zůstal zachován na portálku středního křídla s datací 1573. Zámek, stojící nad rybníkem, byl původně tvořen třemi křídly na půdorysu U a hospodářskými objekty, které byly zbořeny při zahájení výstavby Nové Ostravy. Východní křídlo zámku bylo zbořeno v poslední čtvrtině minulého století. Zachovala se dvě křídla s torzy architektonických renesančních prvků – klenby, kamenné ostění dveří a portálek. Zámek byl výrazně přestavěn a dostavěn budovami nulové architektonické kvality.
 • Year 1573, 1990–1993
 • Top 111 ne
 • Epoch 16. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Poruba
 • Latitude 49.822403
 • Longitude 18.170413
 • Address nábř. Svazu protifašistických bojovník 60/46, 708 00 Ostrava-Poruba, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13230288&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 35954/8-236
 • foto: Roman Polášek