Obytná zástavba horní části Hlavní třídy

 • Description Hlavní třída byla komponována jako osa nového satelitu. Podle původní koncepce byla postavena přibližně půlkilometrová část s monumentálně řešenými nárožními domy a dvojdomy s průjezdy, utvářenými do podoby imperiálních slavobrán. Výzdoba je založena na renesančních formách s pásovou rustikou, vysokým sloupovým a pilastrovým řádem s ionskými hlavicemi, ojediněle se sousošími na nárožním domě od Vladislava Gajdy a Jiřího Myszaka, inspirovanými dílem J. V. Myslbeka. Příklad klasicizující architektury socialistického realismu, mladší část třídy v III. stavebním obvodu zastupuje pozdní internacionální styl.
 • Year 1952–1955, 1955–1959
 • Top 111 ano
 • Epoch 1951–1960
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Poruba
 • Latitude 49.829296
 • Longitude 18.170338
 • Address Hlavní tř. 92-98, 708 00 Ostrava-Poruba, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek