Obytné domy – okrsek K2 / Blok C

 • Description Autoři v návrhu domů uplatnili střídmé geometrické formy, odvozené z historických vzorů: psaníčková sgrafita nebo horizontální žlábkování fasád, jednoduché korunní římsy a vikýře s klasicistně cítěnými trojúhelníkovými štítky. Průčelí jsou prolomena mírně obdélnými okny a okny francouzskými, ústícími na mělké balkony. Domy nemají žádnou vegetabilní nebo antropomorfní výzdobu. V porovnání se sousedními Věžičkami tento blok ukazuje možnosti střízlivého pojetí architektury i v době vrcholného stalinismu, založené na klasicistní tradici.
 • Year 1952–1954
 • Top 111 ne
 • Epoch 1951–1960
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Poruba
 • Latitude 49.826029
 • Longitude 18.169029
 • Address Čs. exilu 478/11, 708 00 Ostrava-Poruba, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek