Obytné domy – okrsek K2 / Blok A

 • Description Část superbloku tvoří domy uspořádané do jednotného celku s novorenesančně formovanou výzdobou. Postranní části řešeny jako budovy se zvalbenými střechami, původně krytými pálenými taškami. Uprostřed nižší dům s plochou střechou, prolomený v přízemí dvoudílným průchodem do dvora. Pilíře průchodu opatřeny keramickými hlavicemi s krystalinickým dekorem a klenby zdobeny sgrafity. V supraportách domovních vchodů nebo na atikách domů uplatněna sgrafita s figurálními a dekorativními motivy. Domy v nárožích zdobeny figurálními reliéfy „Oslava hornické práce“ a „Oslava hutnické práce“ sochaře Jana Simoty.
 • Year 1952–1954
 • Top 111 ne
 • Epoch 1951–1960
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Poruba
 • Latitude 49.824652
 • Longitude 18.169083
 • Address Budovatelská 465/10, 708 00 Ostrava-Poruba, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek