Zámek v Polance nad Odrou

 • Description Budova je umístěna na jihozápadním svahu nad říčkou Polančicí. Zámek, poprvé připomínaný v 16. století, byl barokně a v 19. století za knížecí rodiny Blücherů z Wahlstadtu přestavěn. Po roce 1948 provedena devastační přestavba k zemědělskému využití, zbořena byla barokní kaple sv. Archanděla Michaela, strženy ochozy v nádvoří, zazděna okna, změněna dispozice. Čtyřkřídlá stavba s vnitřním nádvořím a s pátým bočním křídlem dokládá osud řady drobných aristokratických sídel v kraji. V části přízemí se dochovaly hřebínkové renesanční klenby. V současnosti hrozí poničené budově demolice.
 • Year od 16. století
 • Top 111 ne
 • Epoch 16. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.786320
 • Longitude 18.167119
 • Address Jaromíra Šamala 327/8, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou, Česko
 • foto: Roman Polášek