Kostel sv. Jakuba Staršího

 • Description Původně v obci stál uprostřed hřbitova dřevěný kostel, který po zřízení zdejší farnosti roku 1780 nevyhovoval. Hrabě Josef Wengerský tedy postavil na vlastní náklady kostel z pevného materiálu. Jednolodní stavba s věží v hlavním průčelí, v lodi zaklenuta pruskými plackami a v presbytáři pruskou plackou a výsečemi na pasech. Průčelí rytmizována pilastry s profilovanou římsou. V lodi svazkové pilastry s římsovými hlavicemi, přecházející do klenebních pasů. Dynamické utváření hlavního průčelí, na druhé straně střídmá modelace stěn a fasád svědčí o doznívání baroka a pozvolném nástupu klasicismu.
 • Year 1783–1787
 • Top 111 ne
 • Epoch 18. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.863106
 • Longitude 18.148081
 • Address Dobroslavická 239/6, 725 27 Ostrava-Plesná, Česko
 • foto: Roman Polášek