Areál vodárny v Nové Vsi

 • Description Moravská Ostrava a okolní obce hledaly na přelomu 19. a 20. století nové zdroje pitné vody. Novostavba vodárny byla situována u císařské silnice z Opavy do Těšína v sousedství Oderské nivy, bohaté na zdroje podzemní vody, kde se počalo s čerpáním vody již v roce 1880. Technickou stránku areálu řešil liberecký inženýr Ulrich Huber, architektonickou podobu architekt Schwager, autor obytného domu na nároží, strojovny s věží, dílen a dalších objektů. Budovy z režného cihelného zdiva a se sedlovými střechami, krytými pálenou taškou, jsou zdobeny omítanými plochami fasád i motivem dřevěného hrázdění v horních partiích. Střídmá industriální architektura s prvky secese a romantického regionalismu dokládá pozornost věnovanou provozním stavbám městského typu. V souvislosti s obnovou zdejšího areálu byly stavby opraveny. Ve věžové polygonální budově zvané Babylon, sloužící od roku 1933 jako odkyselovací stanice, byla zřízena muzejní expozice.
 • Year 1904–1908
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.824008
 • Longitude 18.235709
 • Address 28. října 87/311, 709 00 Ostrava-Nová Ves, Česko
 • foto: Roman Polášek