Kostel sv. Františka a Viktora

 • Description Kostel dnes představuje jednu z mála staveb dokládajících existenci dříve velmi prosperující části města, zaniklé v důsledku rozvoje průmyslu, výstavby dopravní infrastruktury, poklesů území v rámci důlní činnosti a v souvislosti s dopady povodní na zástavbu této kdysi prosperující čtvrti. Návrh kostela vznikl podle skici vídeňského architekta Heinricha von Ferstela a za konzultací s architekty Albínem Prokopem, Friedrichem von Schmidtem a stavebním radou von Zettlem. Jednolodní novogotická stavba obdélného půdorysu z režného cihelného zdiva s představenou hranolovou věží, završenou polygonální, z cihel vyzděnou helmicí, je ukázkou vrcholného historismu s jeho inklinací k novogotice v případě sakrálních staveb. Architektonické prvky jako římsy, stříšky opěráků, fiály a chrliče byly provedeny z pískovce, zdivo z režné cihly. Jednolodní interiér je zaklenutý šestidílnými klenbami s profilovanými žebry a vyzdobený dobovým, výtvarně bohatě pojednaným zařízením včetně rozměrné kazatelny nebo novogotického oltáře či vitrajových oken. Součástí areálu je jednopatrová budova fary z režného cihelného zdiva, umístěná za odsazeným pětibokým kněžištěm kostela.
 • Year 1887–1893
 • Top 111 ano
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.868421
 • Longitude 18.284852
 • Address Divišova 228/15, Hrušov, 711 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13059276&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 103905
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek