Jubilejní kolonie

 • Description Jedna z architektonicky nejvýraznějších úřednických kolonií se nachází na území Hrabůvky. Své pojmenování získala na počest stého výročí založení Vítkovických železáren, tedy v roce 1928, kdy se zároveň slavilo desetileté trvání Československé republiky. Kolonie byla vystavěna pro úředníky firmy. Původní plány z počátku 20. let minulého století počítaly s vybudováním izolovaných domů, což bylo v polovině 20. let změněno. Na základě nového projektu od Ernsta Kornera získala zástavba podobu uzavřené blokové koncepce s řadovými domy a bohatým repertoárem expresionistických prvků a detailů včetně členitých rizalitů, atikových štítů, portiků, portálů, arkýřů a různě tvarovaných oken. V tomto duchu se stavěla značná část kolonie, a to až do počátku 30. let, kdy v důsledku hospodářské krize výstavba ustala. V budování se znovu pokračovalo až počátkem druhé světové války navázáním na urbanistické principy původní koncepce, následně změněné v duchu německého a nacistiy preferovaného „Heimatbaustilu“. Po osvobození se opět projekty změnily a nová část kolonie vznikala podle funkcionalistického projektu Vladimíra Krajíčka. Tyto funkcionalistické domy v řádkové zástavbě o dvou schodišťových sekcích reprezentují tak zvanou dvouletkovou zástavbu, vznikající v rámci dvouletého plánu v letech 1946–1948.
 • Year 1921, 1926–1931, 1939–1942, 1946–1948
 • Top 111 ano
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.794507
 • Longitude 18.259773
 • Address Jubilejní 311/48, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Ostrava-jih, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek