Kostel sv. Kateřiny

 • Description Jeden z nejstarších zachovaných dřevěných kostelů v kraji dokládá tradici stavitelství ze dřeva a vývoj této formy sakrální architektury. Kompozice chrámu svědčí o doznívání pozdně gotické tradice, založené na aditivním spojení samostatně stojící lodi a hranolové zvonice, v 16. století již spojovaných v jeden celek. Další takové ohlasy představují některé prvky, jako je například portál ve tvaru oslího hřbetu. Kostel završuje prudká valbová střecha se sanktusníkem. V předsíni původní stavby se dochoval nápis datovaný rokem 1564, předpokládá se však, že kostel pocházel již z 1. poloviny 16. století. Po vyhoření vytvořila vsetínská firma Juráň repliku podle projektu Antonína Závady, interiér s novodobými prvky řešil architekt Marek Štěpán. V okolí kostela se nacházel hřbitov, o čemž svědčí staré náhrobky. V současnosti se zde již nepohřbívá.
 • Year 1546–1564, 2003–2004
 • Top 111 ano
 • Epoch 16. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.774307
 • Longitude 18.280287
 • Address Jestřábského 513/6, 720 00 Ostrava-Hrabová, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek