Palác Riunione Adriatica di Sicurta

 • Description Věžové nároží domu dává jistou dominanci a zároveň vytváří upoutávku na stavitele – jímž byla tehdejší přední pojišťovací společnost původem z Itálie. Čtyřpatrová a dvojkřídlá stavba na půdorysu L s hranolovou věží na nároží představuje spojení střídmého moderního výrazu s odkazem na italské prostředí v podobě nárožní věže. Noblesu dotvářely interiéry v intencích art déco, což se týkalo především velkorysé kavárny v přízemí. Do Zámecké i Puchmajerovy ulice se dům obrací symetrickými průčelími, doplněnými o trojosé části nárožní věže, v úrovni patra opatřené figurálními alegorickými reliéfy Julia Pelikána. Parter ve výši dvou podlaží tvoří základnu celé kompozice a byl pojednán v umělém kameni, zčásti novodobě narušeném novými materiály. Vyšší průčelí jsou rytmizována lizénami, obložena keramikou a završena mansardou na jedné a atikou na druhé straně. Dům byl poměrně nevhodně přestavěn, zvláště jej poškodila výměna výplní – výkladců, oken – za řemeslně odbyté nové prvky. Totéž platí pro fasádu, jejíž keramický plášť byl nahrazen novým obkladem odlišných proporcí i barevnosti. Kavárna v přízemí byla zničena a nahrazena tuctovými prodejnami.
 • Year 1928
 • Top 111 ne
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.834777
 • Longitude 18.289755
 • Address Zámecká 488/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek