Obchodní dům Bachner

 • Description Jeden z velkých obchodních domů v centru Moravské Ostravy z období první Československé republiky vznikl na základě projektu z berlínské kanceláře světově známého architekta Ericha Mendelsohna. Architekt v něm uplatnil principy architektury nové věcnosti, kombinované s expresivním motivem reklamního motivu neonové výzdoby v podobě nápisů a symbolu B v kruhu, odvozeného od příjmení majitelů domu (Bachner). Pětipatrový dům na půdorysu L, obrácený do Zámecké čtyřmi osami a do Puchmajerovy ulice osami šesti, vznikl na parcele po zdemolované staré školní budově. Boční křídlo skladů se nachází v zadním traktu ve dvoře. Parter domu je prosklený a vymezený trojdílnou kovovou římsou, doplněnou markýzami (nyní nefunkčními). Hlavní průčelí s širšími horizontálními okny a asymetricky umístěnou vertikální schodišťovou osou bylo původně osazeno neonovými poutači – u nároží písmeno B v kruhu a nápis Bachner nad parterem. Okna a výplně dveří však byly v 80. letech minulého století vyměněny za typové prvky. Zachovány zůstaly do jisté míry volné půdorysy pater, i když původní otevřený koncept byl narušen druhotně vybudovanými příčkami mezi prodejními plochami a trojramenným schodištěm s proudnicovým trubkovým zábradlím. Jedná se o jediné dílo světově proslulého autora v tehdejším Československu, vynikající příklad architektury nové věcnosti, ovšem poničené v uplynulých desetiletích a výrazně negativně poznamenané zanedbáním i té základní údržby. V poslední době například odpadává keramická fasáda domu. Erich Mendelsohn (1887–1953) studoval na technikách v Berlíně a Mnichově. Již za první světové války vznikaly jeho světoznámé skici, reprezentující vznikající expresionistickou architekturu, jejímž nejvýraznějším reprezentantem se stala jeho Einsteinova věž v Postupimi u Berlína. Pracoval pro řadu firem a např. pro firmu Schocken navrhl několik obchodních domů. Své stavby realizoval hlavně ve výmarském Německu. Nejblíže Československu pak v tehdejším německém Slezsku (Vratislav, Glivice), nyní v Polsku. Kromě expresivních tendencí se v jeho tvorbě objevují motivy a formy architektury nové věcnosti. V roce nástupu nacistů k moci emigroval se svou ženou zprvu do Velké Británie, odtamtud do Palestiny a nakonec do Spojených států amerických, kde také zemřel. Ve všech zmíněných zemích projektoval a některé z návrhů se realizovaly.
 • Year 1932–1933
 • Top 111 ano
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.835019
 • Longitude 18.290018
 • Address Zámecká 1936/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek