Dům J. a F. Chmelových s kavárnou Habsburg / Praha

 • Description Nárožní dům na hraně Masarykova náměstí, Zámecké a Poštovní ulice, jeden z velmi známých ostravských příkladů vegetabilní secese, je již po léta spojován se sídlem prodejny nakladatelství odborné literatury Academia. Dvoupatrový nárožní dům na půdorysu L se zvalbenou střechou, původně na nároží osazenou zvonovou helmicí, tvoří dominantu na křížení ulic Poštovní a Zámecké s Masarykovým náměstím. Průčelí v parteru je pojednané pásovou rustikou, v patrech fasády rytmizují jednoosé postranní arkýře. Nároží je v přízemí jedno a v patrech dvojosé s atikovým nástavcem. Mezi arkýři jsou v úrovni patra průběžné balkony se secesním kovaným zábradlím, přičemž fasáda je v této úrovni bohatě zdobena rostlinnými motivy a stuhami. Konzoly arkýřů zdobí zvířecí maskarony. V zadním traktu vede dvojramenné schodiště do vyšších podlaží. V patře, kde je umístěna prodejna Academia a kavárna, se nacházejí místnosti s fabionovými římsami bohatě zdobené vegetabilním štukovým dekorem. Původně zde byla nejprve kavárna Habsburg, po roce 1918 známá kavárna Praha, která zanikla po roce 1989.
 • Year 1901
 • Top 111 ano
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.835902
 • Longitude 18.291445
 • Address Zámecká 41/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek