Hotel National / Palace

 • Description Novostavba hotelu National (později Palace), otevřená slavnostně v únoru 1913, byla nejvýznamnějším dílem Wunibalda Deiningera v Moravské Ostravě. Byl to Deiningerův Gesamtkunstwerk, čili komplexní architektonicko-umělecké dílo, vytvořené včetně interiérů a mobiliáře. Z původního řešení zůstal v torzu zachován pouze prostor jídelny se šachovnicovou podlahou a zadní schodiště. Ostatek byl zničen během mnoha přestaveb, z nichž nejničivější byla přestavba v 60. letech minulého století. Přitom jako kultivovanou můžeme označit přestavbu a přístavbu hotelu podle návrhu architekta Ernsta Kornera. Ta se původně měla týkat celého hotelu, avšak v důsledku krize zůstalo jen u zřízení nového křídla s dvorním cylindrickým dvoupodlažním rizalitem. V něm se nacházela kavárna, obracející se do prostoru moravskoostravského korza na třídu 28. října hlavním vchodem a velkými obdélnými výkladci. V interiéru bývalé kavárny, příkladné ukázce art déco, zůstaly zachovány původní dřevěné obklady, kovové a skleněné lustry i dekorativně pojaté kování zábradlí ad. Nyní funguje v tomto prostoru autosalón s ojetými automobily. Budova bývalého hotelu je převážně prázdná a zchátralá, byť její pozice a bývalá sláva je zčásti zachovaná i v neadekvátně využívaných interiérech.
 • Year 1911–1913, 1929–1930
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.832950
 • Longitude 18.288913
 • Address 28. října 239/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek