Kancelářský a obytný dům firmy Rütgers / Český rozhlas

 • Description V architektonickém řešení administrativní budovy navazoval architekt E. Korner na předválečný vídeňský klasicismus a neobiedermeier. Do ostravského prostředí se tak dostala kultivovaná architektonická produkce odkazující k tehdejšímu středoevropskému kulturnímu centru, spojovanému s centrálami převážné většiny velkých ostravských podniků. Ty po vzniku republiky stěhovaly svá ústředí na území státu a některá i do Moravské Ostravy. V případě této administrativní budovy se jedná o čtyřpatrový dvojkřídlý objekt se zaobleným nárožím a ze zvalbenou střechou, korunovanou vikýři s trojúhelníkovým štítem. Dům architekt Korner komponoval podle diagonálně trasované osy, hlavní vchod umístil v tříosém zaobleném nároží, završeném trojosým zaobleným vikýřem s trojúhelníkovým štítem. Hlavní průčelí do ulic Na Hradbách (skladba os 3+4+3) a Šmeralovy (skladba os 3+3+3) jsou symetrická. Člení je průběžné římsy, v parteru bosáž, ve střední části pak lizény s filigránským detailem. V přízemí se dochoval vstupní oválný vestibul s dřevěným schodištěm do patra, kde se nacházejí náročněji pojednané prostory pro vedení firmy. Dispozice domu je trojtraktová, ve vyšších podlažích, zpřístupněných dvěma dvojramennými bočními schodišti se původně nacházely byty. Dům užívá ostravské pracoviště Českého rozhlasu.
 • Year 1921–1922
 • Top 111 ne
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.837407
 • Longitude 18.292314
 • Address Dr. Šmerala 1626/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek