Obytný dům Severní dráhy Ferdinandovy

 • Description Řadový čtyřpatrový dům s plochou střechou navazuje na sousední objekt Generálního ředitelství Severní dráhy Ferdinandovy od téhož architekta (Prokešovo náměstí). Kotas v řešení uplatnil trojtraktové dispoziční uspořádání s dvojramenným schodištěm v předním traktu. Uliční průčelí proto rozvrhl symetricky, neboť střední osu pojal jako vertikální schodišťové okno navazující na portál domovního vchodu v úrovni přízemí. Po stranách pak rytmizoval průčelí pásovými okny jednotlivých bytů včetně francouzských oken na severní straně. Parter domu nechal obložit žulovými kamennými deskami, což odpovídá řešení sousední kancelářské budovy. Fasáda v úrovni vyšších podlaží má béžový keramický obklad, přičemž schodišťové okno mírně zapustil a přitom zdůraznil linií z keramických tvarovek, sestavených do jakéhosi vertikálního zubořezu. Autor tak vytvořil dům s moderní, funkcionalisticky pojatou dispozicí a s ušlechtile dekorativním průčelím.
 • Year 1938–1939
 • Top 111 ne
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.842468
 • Longitude 18.288972
 • Address Sokolská tř. 422/47, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek