Obytný dům Ferdinanda Aufrichta s kavárnou

 • Description Nárožní třípatrový dům s věží představuje další z důležitých realizací Wunibalda Deiningera v Moravské Ostravě. Dům tvoří pohledovou dominantu nejen na Smetanově náměstí, ale i z třídy 28. října. Původně se jednalo o samostatný obytný dům, začleněný do řadové zástavby ulice 28. října a Smetanova náměstí. Obchodní parter byl oddělen průběžnou kordonovou římsou, poslední patro pod korunní římsou zdůrazňovala průběžná parapetní římsa. Okna posledního podlaží měla valené záklenky. Fasády byly rovněž členěny lizénovými rámy a v případě věže filigránským dekorem. V meziválečné době byla provedena do nároží dvoupodlažní modernistická přístavba kavárny, pův. nazvané Evropa, pozdějí známé Ostravanům pod názvem Opera. V průběhu 60. let 20. století se budova stala součástí hotelu Palace, což znamenalo její radikální přestavbu. Navzdory zmíněným úpravám se jedná o doklad citlivého řešení nájemního domu s ohledem na urbanistické souvislosti. Dům dokládá i nové možnosti využití, neboť byl nedávno upraven na studentské koleje.
 • Year 1911–1913
 • Top 111 ne
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.833096
 • Longitude 18.289771
 • Address 28. října 238/55, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek