Hutnická fakulta VŠB / Ekonomická fakulta VŠB-TU

 • Description Nynější sídlo Ekonomické fakulty VŠB zaujímá celý městský blok a je složeno z různých budov. Nejstarší část tvoří křídlo v Českobratrské ulici, původně secesní budova Německé obchodní školy z počátku 20. století. Další součástí je modernistická přístavba podle návrhu Karla Kotase. Nejmladší částí je dostavba bloku s šestipatrovou výškovou budovou, orientovanou do Sokolské třídy devítiosým průčelím o skladbě 1+7+1, završeným výraznou korunní římsou s konzolami. V parteru je uvedené průčelí opatřeno portálem hlavního vstupu s dekorativně provedenými kovovými dveřmi, ozdobenými leptanými skly. Portál završují figurální kamenné reliéfy od sochaře Damjana Pešana. Celý blok, včetně této nejmladší části, je sjednocen kamenným obkladem a keramickou fasádou. Jedná se o velmi kvalitní klasicizující architekturu z období socialistického realismu, poučenou na příkladu art déco, s přesahem k bruselskému stylu. Z dalších prvků výtvarné výzdoby budovy je třeba zmínit abstraktní skleněnou mozaiku, umístěnou v loubí u nároží na křížení Sokolské třídy a Českobratrské ulice. Další výtvarné dílo se nachází ve Šmeralově ulici, kde byla na prázdnou konzolu umístěna v roce 2001 plastika „Světlonoš“ od sochaře Marka Pražáka.
 • Year 1954–1956
 • Top 111 ne
 • Epoch 1951–1960
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.839700
 • Longitude 18.291531
 • Address Sokolská tř. 2416/33, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek