Obytný dům s ordinací MUDr. Josefa Hály

 • Description Nejstarší dochovaný dům dnešní Sokolské ulice, příklad pozdního historismu, se vymyká pozdější řadové zástavbě. Jedná se totiž o jednopatrový obytný dům obdélného půdorysu z režného cihelného zdiva, otevírající se pětiosým asymetrickým průčelím (1+2+2) do ulice a symetricky rozvinutým průčelím jednopatrové části s verandou a atikovým štítem do nevelké zahrady. Průčelí z režného cihelného zdiva člení v přízemí valeně a v patře segmentově zaklenutá okna, bohatě modelovaná pilastry s římsovými hlavicemi a spjatá systémem říms. V přízemí se nacházela původně ordinace, v patře byt MUDr. J. Hály. Později byl k domu proveden přízemní přístavek. Nyní slouží v přízemí jako restaurace.
 • Year 1893
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.837358
 • Longitude 18.293795
 • Address Sokolská tř. 871/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek