Ředitelství Vítkovických kamenouhelných dolů

 • Description Původně symetrická dvoupatrová budova ředitelství o rozvrhu 3+4+1+4+3 okenních os představovala ve své době největší administrativní budovu v Moravské Ostravě. Jednalo se o příklad architektury pozdního historismu s dekorativní fasádou z cihelných tvarovek s novogotickými prvky. S ohledem na užití fasády z režného cihelného zdiva s glazovanými tvarovkami se projektant přizpůsobil dle požadavku stavebníka korporátnímu stylu Vítkovických železáren. Z kapacitních důvodů se ve 20. letech minulého století uskutečnila přístavba a později nástavba třetího patra a schodišťového rizalitu do dvora, s příznačnými formami individualistické moderny. Tuto fázi projektoval na Ostravsku působící žák vídeňského profesora Otto Wagnera Otokar Bém. Poslední výrazná stavební fáze představuje postmoderně pojatou přístavbu, která dokončila vybudováním východního rizalitu s trojúhelníkovým štítem zamýšlenou symetrickou kompozici celé fronty náměstí, tvořenou tímto a sousedním domem čp. 328.
 • Year 1896, 1905, 1925–1926, 2004–2005
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.833255
 • Longitude 18.291209
 • Address Smetanovo nám. 979/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek