Eskomptní banka

 • Description Čtyřpatrový dům se zaobleným nárožím a výraznými trojúhelníkovými štíty v obou průčelích ukončuje na západní straně severní stranu Smetanova náměstí. Typické sídlo Eskomptní banky z 20. let 20. století z produkce pražského architekta Karla Jaraye, jenž pro uvedenou bankovní instituci pracoval. Jaray v řešení domu propojil klasicisní motivy s dekorativními formami v monumentalizující skladbě budovy, zasazené do nároží blokové zástavby. Objekt je komponován na diagonální ose, protože obě uliční průčelí jsou identicky kompozičně rozvinuta v poměru 1+3+1 vertikálních os. Průčelí rytmizují obdélná okna, v patře se segmentovými záklenky. Mohutné trojúhelníkové štíty nad středními trojosými rizality jsou v tympanonech prolomeny novodobě tvarovanými okny s eliptickými záklenky. Původně byla ve štítech výrazně menší okna s valeně zaklenutými okénky, která svým malým měřítkem zvýrazňovala mohutnost trojúhelníkových štítů.
 • Year 1921–1922
 • Top 111 ne
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.833379
 • Longitude 18.290458
 • Address Smetanovo nám. 328/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek