Obchodní a průmyslová banka

 • Description Návrh vídeňských autorů byl oceněn prvním místem v architektonické soutěži, které se zúčastnilo 71 autorů s 85 návrhy. Realizace dokládala zvýšenou náročnost části moravskoostravské klientely, která se přestávala spokojovat s méně náročnými stavitelskými realizacemi zdejších firem a stavitelů. Členitá budova s vnitřními dvory se obrací do náměstí monumentálním průčelím s trojicí převýšených štítů, původně završených sochami lvů (odstraněny v uplynulých letech s ohledem na havarijní stav budovy). Průčelí se vyznačovalo parterem otevřeným velkými výkladci. V úrovni druhého a třetího patra dotváří kompozici pět trojbokých arkýřů, přičemž na střední tři navazují převýšené trojúhelníkové štíty. Dům s mansardovou střechou původně zdobily věžičky, obklady, kovové prvky a řada dalších detailů, včetně bohatě řešeného interiéru. to vše bylo zničeno v 2. polovině 20. století a především během devastace objektu v uplynulém desetiletí. Přesto se jedná o urbanisticky a architektonicky velmi cennou stavbu na pomezí pozdního historismu a secese, utvářející charakter Smetanova náměstí.
 • Year 1904–1905
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.833393
 • Longitude 18.289911
 • Address 28. října 241/54, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek